STARTSIDA | FLYTT | STÄDNING | MAGASINERING | BEGÄR OFFERT | KONTAKT

Magasinering

Vi magasinerar ditt bohag / möbler i moderna uppvärmda lokaler från enstaka ting till hela villan.
Korttidsmagasinering.
Långtidsmagasinering.

Ring för information och prisuppgift 0708-462922

 

Husqvarna Flytt och Möbeltransport | Rosendalagatan 4 | 561 34 Huskvarna
Tel: 036-14 46 81 / 0708-46 29 22 | info@huskvarnaflytt.se