STARTSIDA | FLYTT | STÄDNING | MAGASINERING | BEGÄR OFFERT | KONTAKT

Huskvarna Flytt är en flyttfirma med 25 års erfarenhet i branchen.

Vi flyttar bohag och kontor, lokalt och inrikes med yrkeskunnig personal.
Stockholm - Göteborg - Malmö varje vecka.

Vi innehar naturligtvis gällande trafiktillstånd och försäkringar.


Husqvarna Flytt och Möbeltransport | Rosendalagatan 4 | 561 34 Huskvarna
Tel: 036-14 46 81 / 0708-46 29 22 | info@huskvarnaflytt.se